ULUSLARARASI İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ 2021

0
1091

ULUSLARARASI İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ 2021

1 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs, kısa sürede dünyanın her yerine yayıldı.1 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edildi ve insanlık ‘yeni normal’ olarak adlandırılan bir sürece girdi.  Bu salgına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, farklı sektörler de geçiş dönemine girdi. Özellikle iletişim ve eğitim alanlarının söz konusu geçişin merkezinde yer almaktadır. Pandemi sürecinde iletişim süreçleri nasıl şekillendi? İletişim alanındaki yenilikler toplumların ‘yeni normal’e geçişine nasıl katkıda bulundu?  Günümüzün yakınsak (convergent) teknolojileri (mobil, bulut teknolojisi, robotlar, sanal gerçeklik) pandeminin kontrol edilmesinde, aşının veya ilacın bulunmasında nasıl kullanılmaktadır?

CTC 2021, iletişim ekolojisini şekillendiren pandemi etrafında teknoloji, toplumun dönüşümü, dijital katılım, çevrimiçi eğitim konularını tartışacaktır.  CTC 2021’in teması “COVID 19 çağında iletişim ekolojisi” dir. Manuel Castells, bilgi ve iletişim ağlarının hâkim olduğu yapıyı ve bu yapının oluşturduğu toplumu “ağ toplumu” olarak adlandırmıştır. Dijitalleşme, günlük hayatımızın her alanında insanları hızla yönlendirmektedir.

Yeni normal artık bugünün normali değildir. Bu noktada birbiriyle ilişkili tüm alanlar/taraflar kendilerini yenilemek zorundadır, aksi takdirde yeni dünya düzenine ayak uydurmayan kişi, toplum, şirket, devlet vb. Iris’in de belirttiği gibi imparatorluklarını sürdüremeyecektir. Bu noktada hem eğitim hem de akademik alanda iletişim disiplini içinde yer alan her alanı güncellemek ve yeni yaklaşımlar ortaya koymak esastır. Bu kongre ile, pandemi ile “İletişim Ekolojisi” çatısında yeni yaklaşımların, kuramların, uygulama ve eğitim modellerinin tartışılması amaçlanmıştır.

CTC 2021- Uluslararası İletişim ve Teknoloji Kongresi “COVID-19 Çağında İletişim Ekolojisi” ana teması ile 12-14 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kongre, farklı alanlardan gelen akademisyen ve profesyonelleri bir araya getirerek iletişim ve teknoloji alanında farklı ve yeni bakış açılarının tartışılmasına olanak sağlayacaktır.

Katılım ve sunumlar online olacaktır.

Konferans Temaları

  1. Sosyal Bilimler (Dijital Beşerî Bilimler, İletişim Çalışmaları ve Araştırmalar, Uygulamalı Çalışmalar, vb.)
  2. Yeni Medya (Web 2.0, Web 3.0, Etkileşim, Yakınsama, Sanallık, Sosyal Medya, Teknoloji Felsefesi, Ekonomi Politik, vb.)
  3. Dijital Sanatlar (Sinema, Video, Televizyon, Fotoğraf, Radyo, İllüstrasyon, Kinetik, Grafik, vb.)
  4. Dijital Toplum (E-topluluk, Elektronik Kültür, Gözetim Toplumu, Ağ Toplumu, vb.)
  5. Kurumsal İletişim (Kurumsal İletişim Yönetimi, Reklam, Halkla İlişkiler, Pazarlama, Oyunlaştırma, Sürdürülebilirlik, vb.)
  6. Kitle İletişim (Televizyon, Radyo, Gazete, vb.)
  7. İletişim Eğitimi (E- öğrenme, Hibrit, Sanal, Karma, COVID-19)

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN : https://ctc.aydin.edu.tr/

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here